Δήλωση Απορρήτου

1.       Σκοπός

Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

2.       Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

3.       Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

 

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας

 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων

 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

Εγγραφή σε newsletter

 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας

 

 4.       Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.  

5.       Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

6.       Ασφάλεια δεδομένων

Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

 • Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
 • Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου (ενότητα 5: αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους).  

 

 Πρόσβαση ανηλίκων

 Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.
 Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 7.       Χρήση cookies

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

 • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
 • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
 • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

8.       Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
 • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων.

Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

9.   Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου. 

10.   Υπεύθυνος Επικοινωνίας για θέματα που αφορούν τα δεδομένα σας

Ο ιστότοπος αυτός ανήκει στην εταιρία ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ. Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύετε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι ο Κατάκης Γρηγόρης.

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ συναινεί στη λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνεί ότι η Simply Rent A Car έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά όταν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία στις αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος .Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του οποτεδήποτε και να κάνει οιαδήποτε τροποποίηση ώστε αυτά να είναι ενήμερα. Η Simply Rent A Car είναι μέλος των εταιρειών της ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ και χρησιμοποιούν το σήμα KATAKIS AUTOGROUP και ενίοτε κάνει από κοινού χρήση με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου προσωπικών δεδομένων στα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις δραστηριότητες ενοικίασης αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, η Simply Rent A Car προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες της και να προωθήσει την προτίμηση του ΜΙΣΘΩΤΗ για άλλες εταιρείες της KATAKIS AUTOGROUP μπορεί να συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία του ΜΙΣΘΩΤΗ στη βάση δεδομένων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της KATAKIS AUTOGROUP έτσι ώστε να ενημερώνει το ΜΙΣΘΩΤΗ σχετικά με τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται .Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ με την υπογραφή του παρόντος συγκατατίθεται ρητά στην ως άνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της KATAKIS AUTOGROUP κατά τα εν άρθρο 12 οριζόμενα παρακαλώ συμπληρώστε με Χ το πλαίσιο.

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική προτεραιότητα της SIMPLY RENT A CAR. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωσή μας με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων, που ορίζεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τον εθνικό νόμο 4624/2019. Τα στοιχεία του Υπεύθυνου επεξεργασίας είναι: Μαρία Κατάκη, διεύθυνση: Περιοχή αεροδρομίου, Θεσσαλονίκη,  email: [email protected] –  τηλέφωνο: 2316.015.916.

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται, διατηρούνται και κοινοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

β) συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιημένα.

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

ζ) δεν διαβιβάζονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των Υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή πρόκειται για διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή πληρούν άλλες ειδικές προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η επεξεργασία των δεδομένων των Εργαζομένων της SIMPLY RENT A CAR ανεξαρτήτως της φύσης της (δηλαδή ως διοικητικών υπαλλήλων, πωλητών ή τεχνικών) πραγματοποιείται από την SIMPLY RENT A C AR με τους παρακάτω σκοπούς:

1) Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων  με σκοπό την τήρηση καρτέλας πελατών

2) Επεξεργασία δεδομένων πελατών με σκοπό την οικονομική καρτέλα τους.

Οι παραπάνω σκοποί επεξεργασίας βρίσκουν έρεισμα στην παρακάτω νομική βάση:

 Η SIMPLY RENT A CAR δεν επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

 1. Κατηγορίες  δεδομένων που  επεξεργάζεται η SIMPLY RENT A CAR Κατηγορίες δεδομένων των Πελατών:

Επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο συζύγου, ονοματεπώνυμο πατρός, ονοματεπώνυμο μητρός, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, στοιχεία ταυτότητας, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή, στοιχεία διαβατηρίου αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης. εκδούσα αρχή, στοιχεία άδειας παραμονής αριθμός  ημερών έκδοσης, εκδούσα αρχή, διεύθυνση, πόλη νομός Τ.Κ. τηλέφωνο σταθερό, τηλέφωνο κινητό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΑΦΜ, IBAN, ημερομηνίες προσέλευσης και αποχώρησης

Όταν παρέχετε στην SIMPLY RENT A CAR στοιχεία τρίτων προσώπων (στοιχεία των μελών της οικογένειάς σας, συζύγων, παιδιών, προσώπων επικοινωνίας, προσώπων για επαγγελματικές συστάσεις, κτλ.), είτε γραπτώς είτε προφορικώς δια ζώσης είτε τηλεφωνικώς θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για την γνωστοποίηση των στοιχείων τους και να τους παρέχετε αντίγραφο της παρούσας ενημέρωσης.

 1. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Η SIMPLY RENT A CAR ενδέχεται να ζητήσει να της γνωστοποιηθούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων εφόσον προβλέπεται στο εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

 1. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Η  SIMPLY RENT A CAR διαβιβάζει όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, στις εξής κατηγορίες αποδεκτών:

– Δημόσιες αρχές: Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με το Ν. 4415/2016 άρθρο 30

– Ιδιωτικοί φορείς: συνεργαζόμενες Τράπεζες

 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας

Η SIMPLY RENT A CAR διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

8.Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Η SIMPLY RENT A CAR δεν προβαίνει σε διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

9.Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Η SIMPLY RENT A CAR δεν εκτελεί επεξεργασίες που περιλαμβάνουν την λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

10.Τα Δικαιώματα σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, Δικαίωμα ενημέρωσης

Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε  το δικαίωμα να λαμβάνετε από την SIMPLY RENT A CAR επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε από την SIMPLY RENT A CAR να διασφαλίσει ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβεί στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την SIMPLY RENT A CAR τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η τελευταία υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Προσοχή: το άρθρο 17 παρ. 17 παρ. 3 στοιχ. β΄ έως ε΄ που διέπει το δικαίωμα διαγραφής ορίζει τα εξής:

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: (……), β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας, γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3, δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την SIMPLY RENT A CAR  να περιορίσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα εναντίωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

 

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η  SIMPLY RENT A CAR δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

 

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που την αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α)η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

Η  SIMPLY RENT A CAR θα ικανοποιήσει το αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας απονέμει ο ΓΚΠΔ, δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

11.Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας

Η SIMPLY RENT A CAR σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ [ή/και άλλο αρμόδιο πρόσωπο , π.χ. από τη Διεύθυνση)] τηλεφωνικά στο 2316.015.916 ή μέσω email στο: [email protected].

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Αντίστοιχα, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.

Ποια θεωρούνται περιστατικά παραβίασης ασφαλείας:

o          Η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

o          Η απώλεια ή κλοπή φορητών συσκευών ή εξοπλισμού που περιέχει προσωπικά, εμπιστευτικά ή ευαίσθητα δεδομένα,

o          απώλεια ή κλοπή φυσικού αρχείου,

o          παραβίαση της πολιτικής ασφάλειας της εταιρίας,

o          μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τροποποίηση ή διαγραφή αρχείων,

o          διάδοση ιών ή άλλες επιθέσεις ασφάλειας σε συστήματα ή δίκτυα πληροφορικής,

o          παραβιάσεις της φυσικής ασφάλειας,

o          μη ασφαλής διάθεση απορριμμάτων χαρτιού με προσωπικά δεδομένα,

o          να παραμένουν οι Η / Υ χωρίς επιτήρηση,

o          δημοσίευση εμπιστευτικών δεδομένων στο διαδίκτυο κατά λάθος και κατά τυχαία αποκάλυψη κωδικών πρόσβασης

o          αποστολή εσφαλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ που περιέχουν προσωπικά, εμπιστευτικά ή ευαίσθητα δεδομένα  κλπ. κλπ.

 1. Υπεύθυνος για τη διαχείριση περιστατικών παραβίασης δεδομένων

Υπεύθυνος για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης είναι o Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της SIMPLY RENT A CAR.

 1. Διαδικασία ανακοίνωσης περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Εάν συμβεί ένα περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων και διαπιστωθεί από μέλος του προσωπικού πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Διεύθυνση της SIMPLY RENT A CAR.

Μόλις παραληφθεί η αναφορά, γίνεται αξιολόγηση της σπουδαιότητας του περιστατικού.

 1. Γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ

Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΑΠΔΠΧ, εκτός εάν αξιολογηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Για τη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης στην Αρχή, σε συμμόρφωση με τη σχετική υποχρέωση του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 63 του ν. 4624/2019, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να συμπληρώσει ειδική φόρμα και να την υποβάλει στην Αρχή ηλεκτρονικά*, μέσω της διαδικτυακής πύλης της: https://www.dpa.gr/el/syndesi/prosvasi

Μόνο σε εξαιρετική περίπτωση μπορεί η φόρμα να υποβληθεί με άλλο τρόπο (π.χ. με φυσική υποβολή) και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς ο λόγος που δεν προτιμήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή.

Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή συνίσταται, συνοπτικά, στα εξής βήματα:

 1. Σύνδεση του υπευθύνου επεξεργασίας στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «φορέα», με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet (στον ίδιο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σύνδεση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής).
 2. Συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας που παρέχεται με την επιλογή «Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης».
 3. Μεταφόρτωση αρχείου σε μορφή MS Excel (ή συμβατό λογισμικό επεξεργασίας φύλλων δεδομένων), το οποίο διατίθεται με αυτοματισμούς ή μη, συμπλήρωση του εν λόγω αρχείου και επισύναψη στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα.
 4. Επισύναψη τυχόν εγγράφων που συνδέονται άμεσα με τη γνωστοποίηση του περιστατικού παραβίασης στην ηλεκτρονική φόρμα.
 5. Υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας μαζί με τα συνημμένα.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης είναι διαθέσιμες στην εξής διεύθυνση: https://www.dpa.gr/el/syndesi/foreis/gnostopoiisi_peristatikou_paraviasis καθώς και μετά τη σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής.

Το αρχείο σε μορφή MS Excel, το οποίο επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα, χρησιμοποιείται για την υποβολή των απαιτούμενων αναλυτικών πληροφοριών που αφορούν το περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου φόρμας του αρχείου προς επισύναψη βασίζεται στο πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων του εκάστοτε υπευθύνου επεξεργασίας.

 1. Γνωστοποίηση στα υποκείμενα των δεδομένων που αφορά η παραβίαση

Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ως άνω αξιολόγηση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.

Η ανακοίνωση στα υποκείμενα των δεδομένων περιλαμβάνει τα εξής:

α)         περιγραφή της φύσης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β)         ανακοίνωση του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας του υπευθύνου με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες,

γ)         περιγραφή των ενδεχόμενων συνεπειών της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ)         περιγραφή των ληφθέντων ή των προτεινόμενων προς λήψη μέτρων από την ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς που συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ, χωρίς την ανάγκη ψήφισης τοπικής εθνικής νομοθεσίας καταργώντας υφιστάμενους κανονισμούς και νομοθεσίες. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα έχει την υποχρέωση εφαρμογής του Κανονισμού. Κάθε υπόχρεος φορέας οφείλει να προσαρμόσει τις δραστηριότητες του στο ανανεωμένο και πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο καθώς σε διαφορετική περίπτωση υφίστανται ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις και απειλούνται μεγάλα διοικητικά πρόστιμα.

Πολύ συχνά, οι εταιρίες αναθέτουν σε άλλα, εκτός εταιρίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό τους. Τα πρόσωπα αυτά ορίζονται στον ΓΚΠΔ ως “εκτελούντες την επεξεργασία”, ενώ η εταιρία που αναθέτει την επεξεργασία καθορίζοντας τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας καλείται “υπεύθυνος επεξεργασίας”. Ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί βάσει των οδηγιών και των κατευθύνσεων του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς ο τελευταίος, αποφασίζει “γιατί” και “πώς” τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας. (Σ.Σ.: οι εργαζόμενοι που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός μιας εταιρίας το κάνουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα της εταιρίας ως υπεύθυνου επεξεργασίας και δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι οι εκτελούντες την επεξεργασία.)

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας βαρύνονται με την υποχρέωση “να χρησιμοποιούν μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις τον ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων” (άρθρο 28 παρ. 1 ΓΚΠΔ).

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, η σχέση μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία θα πρέπει να αποτυπώνεται λεπτομερώς σε σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή. Η μη σύναψη σχετικής σύμβασης συνιστά αθέτηση της υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας να τεκμηριώνει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και δύναται να επιφέρει τις οικείες κυρώσεις του ΓΚΠΔ.

Η σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας σε εκτελούντα την επεξεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)  να καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας,

2)  να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ε.Ε. ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία,

3)  να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας,

4) να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων,

5)  να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. Σε περίπτωση γενικής γραπτής άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να ενημερώσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλλων εκτελούντων την επεξεργασία και να παρέχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές. Σε περίπτωση που ο εκτελών την επεξεργασία προσλάβει “υπο-εκτελούντα” την επεξεργασία οφείλει να διασφαλίσει ότι οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση θα δεσμεύουν και τον “υπο-εκτελούντα”. Σε κάθε περίπτωση, ο αρχικώς εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας,

6)  να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην απάντηση των αιτημάτων για άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης),

7)  να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις ασφάλειας των δεδομένων και γνωστοποίησης τυχόν παραβίασης δεδομένων (data breach). Σε κάθε περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

8)  να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (privacy impact assessment), εφόσον αυτή απαιτείται εν προκειμένω από τον ΓΚΠΔ,

9)  να προβλέπει ότι κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία θα διαγράψει ή θα επιστρέψει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και θα διαγράψει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

10)  να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το ΓΚΠΔ και να επιτρέπει και διευκολύνει τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

11) Τέλος, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Το ακόλουθο τμήμα αποτελεί ένα πρότυπο οδηγού συμφωνίας με εκτελούντα την επεξεργασία, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία μίας σύμβασης προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες σχετικές ανάγκες.

Η παρούσα πολιτική προστασίας και δήλωση καταλαμβάνει όλα τα υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και του ΓΚΠΠΔ, όπως περιγράφονται στο αρχείο δραστηριοτήτων (GDPR_00). Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας «SIMPLY RENT A CAR» είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η παρούσα Πολιτική θα είναι διαθέσιμη στα υποκείμενα των δεδομένων προτού συλλέξει/επεξεργαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα και πως η συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους όπου αυτή είναι απαραίτητη ως νόμιμη βάση επεξεργασίας, είναι εξασφαλισμένη. Η συλλογή και η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση της «SIMPLY RENT A CAR», στο πλαίσιο της άσκησης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της. Ως συγκατάθεση ορίζεται κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του προσώπου, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια που υποδηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν. Διασφαλίζουμε την συμμόρφωση με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές. Τέλος η «SIMPLY RENT A CAR»  δεσμεύεται ότι θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης περιστατικών παραβίασης των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων ή/και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης κοινοποίησης του περιστατικού στην αρμόδια εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ), εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα αποκτήσει γνώση του γεγονότος. Εάν η γνωστοποίηση πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο 72 ωρών, πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσει την καθυστέρηση (βλ. GDPR_07). Περαιτέρω, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των δεδομένων  η «SIMPLY RENT A CAR»  υποχρεούται να ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο Υποκείμενο των δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζουμε ότι η  «SIMPLY RENT A CAR»  λαμβάνει και εφαρμόζει αποτελεσματικά και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα προσωπικά δεδομένα:

α)           υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

β)            συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.

γ)            είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

δ)            είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιημένα.

ε)            διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

στ)          υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

ζ)             δεν διαβιβάζονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των Υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή πρόκειται για διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή πληρούν άλλες ειδικές προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος η «SIMPLY RENT A CAR»  δεσμεύεται ότι θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης περιστατικών παραβίασης των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων ή/και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης κοινοποίησης του περιστατικού στην αρμόδια εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ), εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα αποκτήσει γνώση του γεγονότος. Εάν η γνωστοποίηση πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο 72 ωρών, πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσει την καθυστέρηση (βλ. GDPR_07). Περαιτέρω, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των δεδομένων  η «SIMPLY RENT A CAR»  υποχρεούται να ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο Υποκείμενο των δεδομένων.

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την «SIMPLY RENT A CAR»  είναι οι εξής:

Μητρώα πελατών: Ονοματεπώνυμα πελάτη, διεύθυνση, πόλη, τ.κ., τηλέφωνα επικοινωνίας email, στοιχεία οφειλών και πληρωμών

Τιμολόγιο – Δελτίο ΑΠΥ:  Ονοματεπώνυμο πελάτη, διεύθυνση ποσό είσπραξης

Αρχείο εξόδων: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ποσό είσπραξης

Αρχείο συμβάσεων πελατών: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, ΑΦΜ, υπογραφή

Επικοινωνία μέσω viber: Ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός.

ΖΟΟΜ -TEAMS – SKYPE: Δεδομένα εικόνας και ήχου.

Τηλεφωνικός Κατάλογος: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο.

Επικοινωνία μέσω email: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από σύμβαση που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με την «SIMPLY RENT A CAR»  και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του οργανισμού (GDPR_08). Επιπλέον όλες οι συμβάσεις με εκτελούντες διασφαλίζουν ότι:

α)           οι εκτελούντες ή υποεκτελούντες επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας,

β)            διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας

γ)            λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων

δ)            τηρεί τους όρους του παρόντος για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία

ε)            λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ)          κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ζ)             θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.